АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

Свободни места след трето класиране - 2 бр.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА: 

Записване  -  В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ВТОРИ ЕТАЖ

от 08:30 ч. до 16:30 ч.

         ПРИЕМАНЕ

         на документи /Заявление/  

         се осъществява по график

 и ПЛАН ПРИЕМ, публикуван в  УЧЕБНА ДЕЙНОСТ - ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

Прилежаща територия за прием на ученици в първи клас

 

ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЕТОКЛАСНИЦИ:

В пети клас се формират две математически паралелки от ученици,

завършили четвърти клас в училището и други училища.

       Разширено изучаване на математика 

/допълнително 1,5 часа седмично/

      Разширено изучаване на български език и литература

/допълнително 1 час седмично/

       Полуинтернатна група - след обяд до 18 ч.

       Спортни занимания и възможност за посещаване басейна на училището

       Медицинско обслужване

       Стол и бюфет с топли закуски

 

Молби за записване се подават
 в канцеларията на училището.


Бюджет и отчети по тримесечия са публикувани в ЗА УЧИЛИЩЕТО

От втория учебен срок за част от паралелките може да използвате

https://www.shkolo.bg/

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V - VII клас (16 учебни седмици)

Безопасен интернет

http://digitalkidz.eu

150 ou

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

 150 ОУ „Цар Симеон Първи” отвори врати през септември

1989 год.  и се посвети на развитието на здрава, хуманна и

вдъхновяваща образователна среда. Училището поставя високи

изисквания към постиженията на своите ученици по български

език, английски език, природо-математическите и

хуманитарните науки.

 

Както в учебната, така и в извънучебната програма, училището

предлага на учениците възможността да развиват основните

знания, които ще характеризират отговорния гражданин на ХХІ век

Те включват устни и писмени комуникативни умения, способност

за логическо и критично мислене, компютърна грамотност,

естетически усет, екологично съзнание, грижа за собственото

съзнание и тонус, уважение към различните народи и култури,

поемане на лична и обществена отговорност, осъзнаване на

възможността и удовлетворението от това да се придобиват

знания през целия живот.

 

Обучението в 150 ОУ „Цар Симеон Първи” се характеризира

най-вече с активен образователен процес и със засилено

взаимодействие между ученици и преподаватели както в

класната стая, така и извън нея.

 

Приемът в 150 ОУ „Цар Симеон Първи” се извършва без

ограничения или привилегии, основани на раса, народност,

пол, етнически или социален произход, вероизповедание

или обществено положение.

                                   Изборът е Ваш!

Контакт за подаване на сигнали за нередности, измама и корупция:

ou150@mail.bg


Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна,

които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата,

за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.

Информация за същността на всеки един вид социална услуга, която е предоставена по достъпен начин, така,

че да бъде в максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователните институции.

 Практически насоки за действия при инцидент


      

Постижения

20171120_075402

СПОРТ

Вътрешно състезание на спортен клуб Масару - 21.04.2018 г.  Треньор Иво Деспотов.

Александър Делчев, IIв клас - 2 златни медала спаринг и 1 златен в категория четирибой.

Николай Вучев, IIв клас - 1 златен и 1 сребърен в категория спаринг, 1 златен в категория четирибой.

Деян Трифонов, IIа клас - 1 златен медал в  категория спаринг  и 1 сребърен  в категория четирибой.

В отборното представяне - 150 ОУ бронзов медал, трето място.

Носители на купа „Иккен опън“ - 22.04.2018г.  Треньор Иво Деспотов.

Александър Делчев, първо място в категория до 25 кг и  Николай Вучев, първо място в категория до 28 кг.,

Деян Трифонов, IIа клас първо място в категория до 48 кг.

Поздравления за работота на треньора Иво Деспотов!!!


 

Вътрешен Масару турнир - от участвалите седем училища, отборът на 150 ОУ се класира на трето място и взе бронзови медали.

На снимката:  Александър Делчев   II  в кл. - два златни медала - четирибой и спаринг.

Николай Вучев   II  в кл. - два златни медала - четирибой и спаринг.

 

Елица Божилова, II в клас - първо място на шахматен турнир "Купа евро София", момичета 8 години.

Пламен Божинов, III б клас - първо място на карате - турнир в гр. Кутина, Хърватска

Александър Делчев  - II  в кл. - второ място на карате-турнир в гр. Кутина, Хърватска.

Николай Вучев  II в клас - трето място на карате-турнир в гр. Кутина, Хърватска.

DSC03160

Постижения на Мартин и Младен от 3б клас

Мартин и Младен от 3б клас с класен ръководител г-н Ризов спечелиха златен медал и диплом за отлично представяне, популяризиране и съхранение на българския фолклор на националния конкурс "Пиленце...

x