Поименен състав на Обществения съвет

Председател: Ели Р. Велчева

Членове: Татяна Димитрова - гл. експерт в район "Искър"

Атанас Л. Недялков - родител на ученик от II-а клас

Мария Барова - родител на ученик от II-б клас

Веска Г. Нончева - родител на ученик от III-б клас

Резервни членове:

Елена Георгиева - ст. експерт в район "Искър"

Десимира Величкова - родител на ученик

Пламена Христова - родител на ученик

Мариела Стоянова - родител на ученик

Боряна Борисова - родител на ученик

x