ПОКАНА

 

ПОКАНА

18 Април 2019 

Покана

ОБЯВА за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схема „Училищен плод” и „Училищно мляко“

15 Април 2019 

ОБЯВА

за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схема „Училищен плод” и „Училищно мляко“

капачки

Грамота

15 Април 2019 

За капачки

Родителска среща

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

08 Ноември 2016 

В За училището/Училищно настоятелство/е   информацията за състава на обществения съвет, за неговите заседания и решенията, които взема. В За училището - отчети по тримесечия  ...

x