Прием в I клас

16 Март 2018 

 Документи /Заявление/ за кандидатстване за I клас:  УЧЕБНА ДЕЙНОСТ - прием

Родителска среща

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

08 Ноември 2016 

В За училището/Училищно настоятелство/е   информацията за състава на обществения съвет, за неговите заседания и решенията, които взема. В За училищет - отчети по тримесечия  ...

x