За училището

Отчет първо тримесечие 2020г.

Бюджет 2020 - първоначален план

Отчет на бюджет 2019г.

Справка към 31.12.2019

Отчет м. септември 2019

150. ОУ - представяне

Отчет I тримесечие 2019

Отчет трето тримесечие 2018

Отчет II тримесечие

Отчет I тримесечие 2018

Отчет четвърто тримесечие 2017

Отчет трето тримесечие 2017

Отчет второ тримесечие 2017

Отчет първо тримесечие 2017

Бюджет 2017

Профил на купувача

Отчет четвърто тримесечие 2016

Бюджет 2016

Нови задължения

Отчет Трето тримесечие 2016

Отчет Второ тримесечие 2016

Отчет Първо тримесечие 2016

Заповед, решение и уведомление за доставка на топлинна енергия

Отчет четвърто тримесечие 2015

Отчет трето тримесечие 2015

Отчет първо полугодие

Отчет Първо тримесечие 2015

Бюджет 2015

Заповеди и вътрешни правила за ОП и ПК

Отчети по тримесечия за 2014

АОП, Заповед на директора, Протокол от Педагогически съвет за избор на учебници

За сваляне

x