Прием на ученици

китайска поговорка

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОД.:

1. Първи клас:

- брой паралелки – 3 (три)

- брой места в паралелките – 24 (двадесет и четири) за всяка от паралелките

- целодневна организация на учебния ден за всички ученици при желание на родителите 

2. Пети клас:

- брой паралелки – 2 (две)

- брой места в паралелките – 29 (двадесет и девет) за всяка от паралелките

- целодневна организация на учебния ден за всички ученици при желание на родителите 

Прием първи клас- система за прием

Заявление

Можете да изтеглите  СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПЪРВИ КЛАС

Необходими документи за първи клас:

1. Заявление по образец.

2. Удостоверение  за раждане - копие

Подават се в канцеларията на училището.

ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ КЪМ УЧИЛИЩЕТО ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

                                        

                            ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

 • 1.      Целодневно обучение – от 08:00 часа до 18:00 часа
 • 2.      Разширено изучаване на български език и математика
 • 3.      Работа с "Envision"-един компютър-много мишки";
 • 4.      Занималня /безплатна/ до 18:00 часа
 • 5.      Чуждоезиково обучение – английски или друг чужд език 
 • 6.      Занимания по интереси:
 • Детски танцов състав
 • Детска школа по изобразително изкуство
 • Възможност за посещаване на часове по религия
 • Часове по програмата”МЕНСА-България”
 • Ресурсен учител 
 • Психолог
 • 7.      Спортни занимания
 • Плуване в басейна на училището
 • Футбол
 • Баскетбол
 • Волейбол
 • Лека атлетика
 • Карате
 • Фитнес и лечебна физкултура
 • Шах
 • Джудо
 • Тенис
 • 8.      Медицинско обслужване
 • 9.      Стол и бюфет /безплатна закуска, намалена цена на купон за обяд/
 • 10. Безплатен плод за всички ученици от начален етап /по програма "Училищен плод"
 • 11. В училището се работи и с електронни учебници

 Изборът е Ваш, но ще успеем заедно!

За информация на тел: 02 879 66 63, 02 879 67 63

Учители за бъдещите първокласници:

Венета Димитрова, Емил Ризов, Фани Богданова

ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЕТОКЛАСНИЦИ:

В пети клас се формират две паралелки от ученици,

завършили четвърти клас в училището и други училища.

       Разширено изучаване на математика 

/допълнително 1,5 часа седмично/

      Разширено изучаване на български език и литература

/допълнително 1 час седмично/

       Полуинтернатна група - след обяд до 18 ч.

       Спортни занимания и възможност за посещаване басейна на училището

       Медицинско обслужване

       Стол и бюфет с топли закуски

 

 

 

x