Прием на ученици

китайска поговорка

Свободни места за прием на ученици през учебната 2020/2021 година :

 

1 клас - 5 ученици до 31.03.2021г.

2 клас - 4 ученици до 31.03.2021г.

3 клас - 2 ученици до 31.03.2021г.

4 клас - 6 ученици до 31.03.2021г.

5 клас - 8 ученици до 31.03.2021г.

6 клас - 4 ученици до 31.03.2021г.

7 клас - 3 ученици до 31.03.2021г.

Заявление за прием 

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.:

1. Първи клас:

- брой паралелки – 3 (три)

- брой места в паралелките – 22 (двадесет и две) за всяка от паралелките

- целодневна организация на учебния ден за всички ученици при желание на родителите 

2. Пети клас:

- брой паралелки – 3 (три)

- брой места в паралелките – 26 (двадесет и шест) за всяка от паралелките

- целодневна организация на учебния ден за всички ученици при желание на родителите 

Можете да изтеглите  СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПЪРВИ КЛАС

Необходими документи за първи клас:

1. Заявление по образец.

2. Удостоверение  за раждане - копие

Подават се в канцеларията на училището.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Прием в първи клас за учебната 2020/2021г.

Прилежаща територия за 150 ОУ „Цар Симеон Първи“:

бл. 302, бл. 304, бл. 314, бл. 315, бл. 316, бл. 317, бл. 318, бл. 319, бл. 320, бл. 321, бл. 330, бл. 414, бл. 415, бл. 416, бл. 417, бл. 418, бл. 419, бл. 420, бл. 421, бл. 422, бл. 423, бл. 501, бл. 502, бл. 503, бл. 504, бл. 505, бл. 506, бл. 507, бл. 508, бл. 509, бл. 510, бл. 511, бл. 512, бл. 513, бл. 514, бл. 515, бл. 516, бл. 517, бл. 518, бл. 519, бл. 523, бл. 524, бл. 526, бл. 527, бл. 528, ул. 65 "Делийска воденица" 25-29, ул. „Димитър Пешев“, ул. „Обиколна“ № 5, 8, бул. „Цариградско шосе“ № 293-389  

ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА  -  163.ОУ и 68.СУ


  

                         

                           ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ

                          УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

 • 1.      Целодневно обучение – от 08:00 часа до 18:00 часа
 • 2.      Разширено изучаване на български език и математика
 • 3.      Работа с "Envision"-един компютър-много мишки";
 • 4.      Занималня /безплатна/ до 18:00 часа
 • 5.      Чуждоезиково обучение – английски или друг чужд език 
 • 6.      Занимания по интереси:
 • Детски танцов състав
 • Приложни изкуства
 • Музикална школа по пиано. Разполагаме с две пиана
 • Детска школа по изобразително изкуство
 • Възможност за посещаване на часове по религия
 • Часове по програмата”МЕНСА-България”
 • Уроци по английски език
 • Ресурсен учител 
 • Психолог
 • 7.      Спортни занимания
 • Плуване в басейна на училището-БЕЗПЛАТНО
 • Футбол
 • Баскетбол-БЕЗПЛАТНО
 • Волейбол
 • Лека атлетика
 • Карате
 • Фитнес и лечебна физкултура
 • Шах
 • Джудо
 • Тенис
 • 8.      Медицинско обслужване
 • 9.      Стол и бюфет /безплатна закуска, намалена цена на купон за обяд/
 • 10. Безплатен плод и млечен продукт за всички ученици от начален етап /по програма "Училищен плод и мляко"/
 • 11. В училището се работи и с електронни учебници
 • 12. ВСЯКА СТАЯ РАЗПОЛАГА С ЛАПТОП И ПРОЕКТОР
 • 13. ДВА КОМПЮТЪРНИ КАБИНЕТА
 • 14. ИНТЕРАКТИВЕН ДИСПЛЕЙ, ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ

 

 Изборът е Ваш, но ще успеем заедно!

За информация на тел: 02 879 66 63, 02 879 67 63

Учители за бъдещите първокласници:

Томания Попова,Елка Шаркова, Донка Янакиева

ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЕТОКЛАСНИЦИ:

В пети клас се формират три паралелки от ученици,

завършили четвърти клас в училището и други училища.

       Разширено изучаване на математика 

/допълнително 1,5 часа седмично/

      Разширено изучаване на български език и литература

/допълнително 1 час седмично/

       Полуинтернатна група - след обяд до 18 ч.

       Спортни занимания и възможност за посещаване басейна на училището

       Медицинско обслужване

       Стол и бюфет с топли закуски

      

 

 

 

x