История

Пано в актовата зала

     30 годишен юбилей - План-програма

Историята  на едно училище е като историята на един народ, защото през класните стаи и учебни кабинети преминават поколение след поколение и отнасят по житейския си път онова, което са научили и на което са възпитани от своите учители.  Занизват се година   след година, промяна след промяна, но в променливото остава и непреходното - българският афинитет към учението, към просвещението.

         През есента на 1989 год. в ІV микрорайон на Софийския комплекс " Дружба-2" се открива 30 класно училище от І до VІІІ клас по чл.40 от Наредба за държавно приемане на обектите по капитално строителство. Официалното откриване е на 15.09.1989 г., но още на 01.09. същата година целият колектив на училището започва трескава работа  по подготовката на новата учебна година. Наред с  организацията на учебния процес, много труд е положен при подготовката на новата сграда за учебни занятия.   Всички учители, подпомагани от много родители боядисват, мият прозорци, чистят, подреждат стаите. Усеща се ентусиазмът на всеки, че поставя основите на нещо  ново  и  важно.

     На 15.09.1989 г. тържествено е открито новото 150.  ОУ от Министъра на образованието   г-н Хаджиолов.  Учебната 1989 - 1990 год. е изпълнена с много трудности - недовършени строителни задачи, многочислени паралелки /40-44 ученици/, голям колектив, липса на физкултурен салон и ученически стол, няма необходимото обзавеждане на кабинетите.  Следващите учебни години започват с многобройни паралелки с над 1000 ученици.  Колективът направи предложение до МОНТ за патрон на училището. Взето бе решение той да е "Цар Симеон Първи".  Решението е от 09.03.1992 год. 

   През 1993-1994 год. се обучават около 1000 ученици,  разпределени в 44 паралелки. Поставят се основите на ранното чуждоезиково обучение. За първи път и в първи клас се сформират групи по СИП по английски език, по музика, изобразително изкуство.

  През 1994-1995год. училището се сдоби с ценна придобивка - открит е дългоочакваният физкултурен комплекс  и плувен басейн.

 От месец май 1996 г. училището има своя емблема. Със спонсорство на фирми се обновява фасадата, обогатява се материалната база.

    Учителите от 150.  ОУ  дерзаят да стигнат нови върхове в професията си, да издигнат авторитета на учебното ни заведение. На педагогически съвет бе решено да започнем работа по програма "МЕНСА" от 1998 г.

    През 1998-1999 учебна година всички усилия на колектива са подчинени на юбилейния празник  - 10 години от основаването на 150. ОУ.

   През 2002-2003 год . стартира новата учебна програма за обучение, която е в унисон с изискванията и стандартите в ОЕ.  В този смисъл съвместната учебна програма с МЕНСА  - България придобива по-голяма актуалност.

   В часовете по Любознание децата прилагат наученото в останалите учебни предмети, затвърждават и разширяват своите познания, получават нови знания в различни области на науката. Целта на работата в часовете по  Любознание  е цялостното интелектуално развитие на децата, което включва различните типове мислене.

Занятията по  Любознание са особено полезни и актуални в съвремнните условия, защото приучават децата към екипния начин на работа. Подпомагат личностното им развитие, възпитават в тях чувство за отговорност и търпимост, уважение и взаимопомощ, съдействат за социалното им израстване.


x