училище

 

ЦДО за учениците от първи до четвърти клас:

12:00 - 18:00

ЦДО за учениците от пети клас:

13:00 - 18:00

Училищен учебен план 

x