училище

Дневен режим за учениците от първи и втори клас:

1. час  8:00 -  8:35

2. час  8:45 -  9:20

3. час  9:40 - 10:15

4. час 10:25 - 11:00

5. час 11:10 - 11:45

Дневен режим

за учениците от трети до седми клас:

1. час   8:00 –  8:40                   

2. час   8:50 –  9:30                   

3. час   9:50 – 10:30                  

4. час  10:40 – 11:20                  

5. час  11:30 – 12:10             

6. час  12:20 – 13:00                
                                                          

Само в понеделник:            

7. час  13:10 – 13:50   

и сряда за 7. клас                

ПИГ за учениците от първи до четвърти клас:

12:00 - 18:00

ПИГ за учениците от пети клас:

13:00 - 18:00

Училищен учебен план 

Седмично разписание

Учебни програми по предмети:

7. клас

3. клас

x