Прогимназиален етап

 Нонка Цанева,

 Йоанна Новакова,

 Таня Желева,

 Даниела Динева,

 Катя Стоянова,

 Ваня Ефремова,

 Антонина Бабукчиева,

 Анета Пенчева,

 Василка Татарева,

 Здравка Карчина,

 Елка Владимирова,

Татяна Великова

x