Екип

 

Преподавателите в 150. ОУ „Цар Симеон Първи” са високо квалифицирани. Завършили са елитни висши заведения като СУ „Св. Климент Охридски”, ПУ „П. Хилендарски”, Национална художествена академия, Консерватория и др.
Непрекъснато усъвършенстват своята работа, придобивайки по-високи квалификационни степени. Преподавателите ни работят с любов и грижа за учениците.
Към училището има ресурсен учител, психолог и логопед, които работят и с деца със специални образователни потребности.

 

Директор                                         

                                                 Виолина Велкова

Заместник - директор                       

                                                  Емил Ризов

Администрация

                                                  Красимира  Атанасова

                                                  Антоанета   Донова

                                                

 

 

               

Директор

Виолина Велкова

Логопед

Яница Табакова

Психолог и ресурсен учител

Ангелина Петрова 

Прогимназиален етап

 Нонка Цанева,  Йоанна Новакова,  Таня Желева,  Даниела Динева,  Катя Стоянова,  Ваня Ефремова,  Антонина Бабукчиева,  Анета Пенчева,  Василка Т...

Начален етап

Боряна Тодорова, Венета Стаменова, Альонка Гошева, Поля Йорданова, Елена Стоянова, Радка Попова, Томания Попова, Ели Шаркова, Донка Янакиева, Фани Богданова, Венета Димитрова, Дарина Кир...

Заместник-директор

Емил Ризов  

x